27 март 2010

ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ АЕЦ "БЕЛЕНЕ"


АЕЦ Белене е един доказано ненужен мегапроект, който ще натовари България с още над 10 милиарда евро кредити и ще остави тонове високо радиоактивни отпадъци в наследство на поколенията за над 100 000 години. Няма дългосрочни ползи за населението, освен за енергийните лобита и печалбите за тях от износ на чиста енергия, аядреният боклук ще е "печалбата" за България, както инаследството от дългове за следващите поколения. Всички рисковеот експлоатацията ще са за българите, а отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци ще остават в България. Решаването на този въпрос ще тегне на българския данъкоплатец стотици години, тъй като съгласно Единната конвенция за безопасност при управление на Радиоактивни отпадъци и отработеното ядрено горивоотговорността се носи от държавата, където те се генерират.

До момента в строежа на АЕЦ „Белене” са вложени
повече от 1 млрд. евро, а инвестицията за цялостоното й изграждане ще достигне над 12 млрд. евро. В заложената сума обаче не са включени парите за изграждане на инфраструктура, нито за хранилище за отработеното ядрено гориво, охрана и поддръжка на такова.

Според неправителствени и екологични организации страната ни не се нуждае от централата, която може да ни донесе само
огромни финансови загуби. Селскостопанските производители в 90 км зона около централата няма да могат да произвеждат биологична продукция, а земята и недвижимите имоти значително ще се обезценят.

Ето някои от нашите аргументи СРЕЩУ построяването на АЕЦ „Белене”:

1. За нуждите на вътрешното потребление на ток "Белене" не ни трябва, количеството електроенергия, която страната ни произвежда в момента покрива напълно нуждите на страната.

2. Проектът АЕЦ „Белене” е икономически неефективен, няма ясни пазари, за които бихме могли да изнасяме произведеното електричество, така че България няма да реализира печалба.

3. Технологията, която ще се използва, е остаряла и доказано опасна и вредна. На световно ниво се налагат все повече алтернативните източници за добив на енергия.

4. Площадки с инженерно-геоложки условия като тази на Белене са неблагоприятни за строителство на АЕЦ. Територията Свищов - Белене - Никопол - Вранча е силно земетръсна зона, което прави построяването на АЕЦ там изключително рисковано за гражданите на България, а също така и на съседните ни и близки страни. Нека не забравяме Чернобил!

5. Влизането в тежка финансова зависимост от Русия, неясните преговори за заем от нея, липсата на прозрачност за това срещу какво точно би взела България този заем, липсата на обществен диалог и прозрачност при водените от министърът на икономиката Тр. Трайков преговори и договорки по въпроса за АЕЦ „Белене” и за доставките на газ.

Ние, българските граждани, се обявяваме категорично против построяването на АЕЦ „Белене” и настояваме управляващите да се съобразят с волята ни в качеството ни на техни работодатели! Решения и договорки направени от управляващите БЕЗ публичен дебат са равносилни на своеволие и нарушаване на общественият договор между гражданското общество и публичната власт!

Можете да подкрепите петицията тук.

10 март 2010

КОГАТО ЗАКОНОДАТЕЛЯТ НЕ СПАЗВА ЗАКОНИТЕ

Днес изведнъж ЗЕС се появи ОТНОВО в програмата на Народното събрание - седмици след окончателното му гласуване и не особено вдъхващ доверие вид...

Разумната реакция, естествено, е да отидеш в "законодателство", да намериш законопроекта и да го изтеглиш, за да разбереш за какво иде реч. Да, ама - не! Няма качен текст... Иначе разбираш, че въпросният законопроект е от 28 декември миналата година и че вече е минал през комисията и влиза за 1-во четене в пленарна зала..

Какво правиш в този момент? Обаждаш се в НС и искаш информация..
И в типично комедиантския стил на управление от там ти отговарят, че да, нов проект е, ама го няма качен в нета, защото.... ДИСКЕТАТА СЕ Е СЧУПИЛА!

Логичния въпрос е: АБЕ, ХОРА, КОЙ РАБОТИ ОЩЕ С ДИСКЕТИ БЕ..?!!!

Естествено това, че ДИСКЕТАТА се е счупила не може да е оправдание законопроектът да не се появи на страницата на НС в следващите 2 месеца, понеже според Закона за нормативните актове:

Чл. 26. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

(1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Същото нарушение бяха направили със ЗИД на ЗСММ (Закона за протестите).

Е, как така приемат закон, нарушавайки друг закон?

Какви санкции има при нарушаване на Закона за Нормативните Актове и кой поема отговорността?

Струва ли ви се приемливо обяснението, че текстът липсва, понеже "дискетата се е счупила"?!!!!!!!!

Ако законодателната власт в БГ не спазва законите, откъде накъде ще има моралното право да създава закони и да иска обществото да ги спазва или да ви има доверие?

В Конституцията на РБ - чл.4, ал.2 изрично е записано, че "Република България създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество." - част от тези условия е именно достъпът до информация!

Допускането и повтаряемостта на това нарушение на ЗНА може спокойно да бъде тълкувано като умишлено скриване на информация от гражданското общество и осуетяване на общественото обсъждане!

А това е белег ...е, не за демокрация, определено - нарича се по-скоро тоталитаризъм, диктат...нещо от сорта!

ПП
В крайна сметка, добре че някой усложливо е публикувал в интернет телефоните на управляващите, та поискахме информация "от източника" - оказа се, че този ЗЕС няма нищо общо със следенето и подслушването... Но какво от това? Пак сме свидетели на неглижирането на закони и наредби от страна на ... законодателите!!