27 март 2008

ПЕТИЦИЯ от: Гражданско сдружение "Асоциация общество и ценности"

http://www.bgpetition.com/marriage/index.htm l
До: Президента на Република България
До: Министър-председателя на Република БългарияДо: г-н Огнян Герджиков, Председател на Парламентарната комисия по правата на човекаДо: г-жа Камелия Касабова, зам. председател на Народното събраниеДо: Председателя на Народното събрание на Република БългарияДо: Парламентарно представените партии в Република България До: Българските медии
Уважаеми Г-н Президент, Уважаеми Дами и Господа,
на 11 март 2008 г., по време на пресконференция, г-н Огнян Герджиков обяви предстоящите промени в новия Семеен кодекс, който предстои да бъде обсъден на 27 март в Министерски съвет, а през април да бъде внесен в Народното събрание. Като гражданско сдружение, създадено с мисията да защитава личността и семейната институция, ние сме сериозно загрижени и обезпокоени от предложението за ново, предвиждано в Семейния кодекс понятие, наречено от г-н Герджиков "фактически брак” или «фактическо съжителство». Смятаме, че подобна идея няма да спомогне да се разреши проблема с децата, родени извън брака, а ще редефинира брачната институция. Извършването на подобни промени в Семейното право разкрива узаконяването на обществена безотговорност. Една от основните функции на държавата е да защитава институцията на брака, защото от благоуспяването на двойките се определя и здравето на децата, семействата и обществото като цяло.
Българската Конституция е една от най-уникалните в цяла Европа, тъй като тя съдържа в себе си твърдението, че «бракът е легален съюз между един мъж и една жена». Това се дължи на факта, че благодарение на семейната институция в своя класически вид, е останала съхранена българската народност през вековете на Османско потисничество.
Стабилните бракове осигуряват икономически, физически, емоционални и психологични ползи за мъже, жени и деца, които фактическите съжителства не могат да донесат. Отслабеното състояние на брачната институция в нацията не е призив към създаването на алтернативи, но по-скоро зов за нейното подсилване и съхранение.
Проучванията на социалната наука (Ян Стетс, Линда Уейт, Ермиш, Франкенсони, Галъхър, Майкълс и мн. др.) и историята ясно доказват, че бъдещето на децата зависи до голяма степен от успешните бракове. Когато правителството узакони съжителствата без брак, то започва да изпраща послание към обикновените хора, че бракът е ненужен. Важно е да се отбележи, че децата, родени във фактическо съжителство, вече имат права, които се защитават от Международната конвенция за закрила правата на детето. Фактическите родители всъщност притежават права над децата си още в момента на раждането, а бащите могат да ги припознаят и по този начин да бъдат определени като техни напълно законни родители. Освен това не сме чули за нито една извънбрачна двойка, която настоява да бъде регистрирана и с легализиран статут.
Според Конституцията на РБ (глава втора, член 46) законен е само гражданският брак, а понятието «семейство” е регламентирано много ясно в Семейния кодекс, според който брачният съюз е залегнал в основата на семейството (глава 1, чл. 3). Узаконяването на съжителството по особено груб начин подрива авторитета на институцията на брака. Извършването на подобни промени в Семейния кодекс НЕ предвижда мерки за отстраняване на причините за възникването на кризата и за възстановяване на семейството, семейните ценности, а от там - създаване на предпоставки за решаване на демографския проблем. Напротив – предложенията, публично оповестени от г-жа Касабова и г-н Герджиков, са свързани с легализация на конкубината и намесата на държавата в семейната институция, подривайки нейната същност.
Семейната институция съществува преди държавната и поради това тя следва да се защитава от нея.
Най-потърпевши от признаването на фактическите съжителства ще бъдат жените и децата.Налице са десетки авторитетни изследвания, доказващи, че фактическите съжителства са кратковременни, домашното насилие между неженените се проявява в много по-висока степен от насилието между брачните двойки и в действителност тези двойки не наподобяват почти по нищо на семейство. Какво ще се случи след цикличните раздели между партньорите, как това ще се отрази върху психиката на жените и най-вече - на децата? По какъв начин ще се отрази това върху държавата, която ще трябва да се погрижи за хиляди изоставени деца?! Не по-малка е нашата загриженост и по отношение на опитите за либерализиране на развода чрез неговото разрешение, ако само единият от партньорите го желае. Смятаме, че това е грубо потъпкване на правата на децата да растат в семейство с двама биологични родители и придаване на «емоционален характер» на брачната институция. Въвеждането на «бързия развод» ще задълбочи още повече кризата в семейството, а брачната институция ще бъде принизена по почти животински начин до форма на съществуване, което носи взаимни ползи. Тя ще придобие измеренията на една напълно различна юридическа структура, ориентирана към удоволствията, а не към отговорностите.
Във връзка с гореизложеното, ние, долуподписаните граждани на Република България, в качеството си на представители на едно демократично общество, което зачита човешките права и свободи, настояваме преди предложението за нов Семеен кодекс и гласуване в Народното събрание, да бъдат удовлетворени следните наши искания:
1. Да получим Вашето официално становище във връзка с повдигнатите в настоящото писмо аргументи по отношение въвеждането на фактическия брак (съжителство, конкубина) в Семейния кодекс на РБ. Очакваме то да е основано на професионално извършено предварително проучване, което да съдържа детайлно изследване на обществената необходимост и подготвеност за извършването на подобни промени.
2. Да се организира и проведе широк обществен дебат по темата с адекватно медийно покритие и да се запознае българската общественост с различните мнения и становища относно негативите и позитивите от въвеждане на подобно законодателство.
3. Да бъдат предприети необходимите законови мерки според дадените Ви правомощия за противопоставяне на предложените промени в Семейното право.
4. Апелираме също въпросът да се подложи на дискусия от страна и на други политически сили, и да не бъде подминат, поради изключителната важност на извършването на подобни промени в Семейния кодекс, които дефакто ще редефинират институцията на брака.
Очакваме Вашия отговор на гореизложените искания, както и Вашата спешна намеса и съдействие, за което предварително Ви благодарим.
Вижте повече тук:

19 март 2008

Граждани протестират срещу нарушаването на човешките права в Беларус


Източник: http://freebelarusnow-bg.blogspot.com//
18 март, 2008г. София, 16:50ч.
Днес от 15:00ч. пред посолството на Беларус в кв. Редута в София се проведе мирен протест под надслов «Свобода за Беларус», организиран от Инициативен комитет за защита на свободата, демокрацията и човешките права в Беларус. На него присъстваха около 50 души. Протестиращите носеха знамето на България и Беларус и трансперанти с надписи: «Европейци за демокрация в Европейска Беларус», «Демокрация за Беларус сега» и «Спрете тормоза над Вяче слав Гончаренко» на български и английски език. Протестът протече спокойно. Гражданите скандираха «Свобода за Беларус! Свобода сега!».
Мирният протест е в отговор на информацията изляза миналата седмица, че властите в Беларус са наредили на беларуския пастор, демократ и дисидент Вячеслав Гончаренко да се изнесе от къщата си, където живее със съпругата си и трите си дъщери, и да я разруши в срок от четири дни. Днес изтича срокът посочен в наредбата.
Този скорошен случай не е единственият, в който се нарушават човешките права в Беларус и вероятно не е най-злонамереният. Той е избран за да отбележи началото на систематична и целеносочена гражданска кампания, водена от българска страна, в защита на свободата, демокрацията и човешките права в Беларус.
Инициативният комитет е заявил своето намерение да предостави подробен и задълбочен анализ на взаимоотношенията между Беларус и Българската държава. В случай че се установи, че Българската държава е била или понастоящем е активен или пасивен съюзник на авторитарния режим в Беларус инициативния комитет ще излезе с конкретни препоръки към българското правителство относно външната политика на страната.
«Считаме, че е наш морален и хуманен дълг е да издигнем гласовете си срещу практиките на всяко тоталитарно и злупотребяващо с властта си правителство, особено, когато подобни неща се случват в Европа през XXI век.» се казва в изявлението на гражданите от Инициативния комитет.
Правителството на Александър Лукашенко управлява под формата на диктаторски режим от 1996 г. Международната общност, както и Европейският съюз, въз основа на множество факти, вече са осъдили фалшифицирането на изборни резултати, арестите на граждани с различни политически възгледи, особено тези, които се основават на принципите на либералната демокрация.
Европейските външни министри са удължили съществуващата забрана от 1996 г. за пътуване в Европейския съюз, наложена на Александър Лукашенко и 30 от министрите в неговия кабинет. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/03/25/wbelaruss25.xml
Нарушаването на човешките права и вкарването на хора в затвора по политически причини продължава да има преобладаваща роля в докладите на известни организации и групи за защита на човешките права.
Един от най-известните случаи за злоупотреба с власт от страна правителството през последните две години е случаят на църква "Нов живот", който е документиран и подробно отразен както от Държавния департамент на САЩ, така и от световни неправителствени организации, следящи нарушаването на човешките права по света. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78802.htm& nbsp; http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100549.htm

С действията си Инициативният комитет се присъединява и към протестите на международната общност в защита на свободата на словото в Беларус. Инициативата е поета от организацията "Млади европейски федералисти". За трета поредна година в различни градове по света на тези дати (18 и 19 март) се провеждат граждански демонстрации срещу диктаториалния режим в Беларус. Миналата година участие в протестите взеха 60 градове по света.
---------------
*Вячеслав Гончаренко е защитник на човешките права и свободата на съвестта и вярата в Беларус. През 2006 г. е удостоен с Националната награда за защита на човешките права. Той е основател и старши пастор на еднохилядната църква «Нов живот» в Беларус и председател на «Съюза на църквите на пълното евангелие», включващ над 60 църкви в страната.
За повече информация:
адвокат Диана Даскалова
tel. 0895 44 67 22