20 юни 2010

ЗАЩО НЕ Е ДОБРА ИДЕЯ ОСИНОВЯВАНЕТО НА ДЕЦА В ХОМОСЕКСУАЛНИ БРАКОВЕ/ДВОЙКИ


В ПАСЕ на 29 май тази година беше разгледан доклада на Андреас Грос за сексуалната дискриминация. По време на дебатите, в които взе дейно участие Лъчезар Тошев - народен представител от СК, в резолюцията на ПАСЕ отпаднаха 4 пункта от предложените в първоначалния доклад. Един от тези пунктове беше за разрешаването на осиновяване на деца в хомосексуални двойки. ПАСЕ прие, че всяка страна членка на ЕС трябва да решава автономно тези въпроси с оглед най-добрите интереси на децата.

Разбирам, че желанието за създаване на семейство и отглеждане на деца е един напълно естествен стремеж, който биха могли да имат включително и хора с хомосексуална ориентация, но закона за закрила на детето, различни европейски директиви, както и здравия разум ни задължават да разгледаме възможността за осиновяване и отглеждане на деца в хомосексуални бракове от позицията доколко това ще е в интерес на детето, а не - на желаещите да го осиновят.

Разбира се, според законодателството на страната ни, хомосексуалните бракове не са разрешени, така че говорейки за тях, що се отнася до България, по-скоро имаме предвид хипотетичните такива или - възможностите деца да бъдат осиновявани от някой с хомосексуална ориентация, който вероятно живее с партньор от същия пол.

Моята позиция по въпроса е, че не е в интерес на децата да бъдат осиновявани и отглеждани в хомосексуални бракове, или дори от един осиновител с хомосексуална ориентация.

Причините да смятам така са основани както върху статистика и различни научни изследвания по въпроса, така и от чисто човешката гледна точка, че всяко дете има право да израсне в най-добрата среда, която да му даде свобода да се самоопредели като личност, да получи възможност да расте в хетеросексуална среда, наблюдавайки и двата пола точно през най-чувствителните начални тийнейджърски години до навършване на пълнолетие и едва след това да бъде приет като «свободен» и «съзнателен» неговият избор на сексуална ориентация.

Факт е, че 26% от 12 годишните момчета и момичета се чувстват несигурни за своята сексуална ориентация, но тъй като хомосексуалистите са 2-3% от пълнолетното население, това значи, че почти всички "несигурни" момчета и момичета ще пораснат хетеросексуални, стига да не бъдат изложени на хомосексуално насилие и влияние.

Очевидна причина за хомосексуализма са съблазняванията в детска възраст, особено на деца, които имат проблеми в семейството, а ОЩЕ повече - за деца, които не са имали семейство, а са израснали в държавна институция и представите им за семейство, любов, интимност, емоционална привързаност, и дори - за добро и зло/ правилно и неправилно, са силно деформирани.

Обезпокояващи са нагласите на хомосексуалната част от обществото, в които хомосексуализъм и педофилия до голяма степен се припокриват.

Исторически погледнато Ню Йоркската гей организация Gay Activist Alliance, основана още през 1969г. от самото начало настоява да няма възрастови ограничения за сексуални сношения, които да забраняват на възрастни да правят секс с деца;

Разпространено още от древна Гърция е схващането в гей- средите, че когато пълнолетен гей има сексуални отношения с дете - той всъщност му помага; значителен процент от книгите от списъка с най-продавана художествена литература за гейове съдържа педофилски теми;

Когато гей-обществото възхвалява в своята литература, филми и изказвания секса с деца и в същото време твърди "ние не сме педофили", всъщност изпраща непоследователно послание към обществото.

Хомосексуалните мъже са сексуално привлечени от млади момчета според редица изследвания. Над 80% от анкетираните хомосексуалисти са правили секс с момчета на 15г. или по-млади.

От изследване върху 260 педофили извършили престъпления спрямо деца в трите категории - хетеросексуални, бисексуални и хомосексуални, 42% са с хомосексуални и бисексуални предпочитания. Тук трябва да вземем предвид факта, че хомосексуалистите и бисексуалните съставляват една малка част от населението - около 3%, което съответно показва един много висок процент на склонност към педофилия сред тях.

На фона на това припокриване между хомосексуализъм и педофилия, фактът, че много от жертвите на хомосексуално насилие в последствие освен, че приемат хомосексуалната ориентация, също така някои от тях сами стават извършители на такива престъпления, е още един аргумент срещу осиновяването на деца в хомосексуални бракове или двойки;

Според Archives of Sexual Behavior 46% от хомосексуалните мъже и 22% от хомосексуалните жени са били жертва на сексуално блудство с лице от същия пол

А изследване в Child Abuse and Neglect показва, че 59% от мъжете извършили сексуално насилие срещу деца са били жертва на сексуален тормоз по време на своето детство;

Но дори да допуснем, че за децата, които биха били осиновени в хомосексуален брак или двойка няма непосредствена опасност от посегателство, насилие или съблазняване, остава въпросът доколко е "в интерес на детето" да расте в несигурна среда, където освен, че партньорите са от един пол, също така и те са непостоянни.

Статистиката показва, че в хомосексуалните взаимоотношения цари безразборност.

В изследване върху "мъжките двойки", в което са анкетирани 160 хомосексуалисти с връзки продължаващи от 1 до 37години, докладваните резултати показват, че едва 0,5% от тези двойки са нямали сексуален контакт освен с партньора си, като продължителността на тези партньорства е била под 5 години. ВСИЧКИ останали - 99,5% са имали множество партньори, дори и да са живели заедно за повече от 5 години, като броят на партньорите варира между 100 - 500 и в някои случаи - над 1000!

Според друго изследване продължителността на връзката при хомосексуалисти, които живеят заедно е между 2 и 3 години;


Нима при тези факти може да има някаква гаранция, че детето няма да бъде изоставено повторно при разпадането на явно крехките хомосексуални връзки, даже и всичко останало да е “наред”?

А ако детето расте с един "родител", който често сменя своите партньори - какъв модел на подражание би било това за него? И колко голяма ще е "безопасността" на детето - даже и неговият осиновител да не би посегнал на него, какви са гаранциите, че никой от различните партньори на този осиновител няма да се опита да използва, съблазни или насили детето?

Смятам, че има твърде висок процент на риск за емоционалното, психическо и дори физическо здраве на едно дете да бъде отглеждано при подобни условия. Особено дете, живяло в държавна институция. Така че, моята категорична позиция е срещу осиновяването на деца в хомосексуални бракове, двойки и дори от един осиновител с подобна ориентация….
В защита на «най-добрите интереси» на всяко едно дете!


ЕТО ЗАЩО АЕЦ :БЕЛЕНЕ" НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СТРОИ ИЗОБЩО!
До момента в строежа на АЕЦ „Белене” са вложени повече от 2 млрд. евро, а инвестицията за цялостоното й изграждане ще достигне над 12 млрд. евро. В заложената сума обаче не са включени парите за изграждане на инфраструктура, нито за хранилище за отработеното ядрено гориво, охрана и поддръжка на такова.

АЕЦ Белене е един доказано ненужен мегапроект, който ще натовари България с още над 10 милиарда евро кредити и ще остави тонове високо радиоактивни отпадъци в наследство на поколенията за над 100 000 години.


Защо да не се строи АЕЦ „Белене”?1. За нуждите на вътрешното потребление на ток "Белене" не ни трябва.

Количеството електроенергия, която страната ни произвежда в момента покрива напълно нуждите на страната към този момент, дори повече от половината от произведената електроенергия се изнася за балкански страни.


Има възможност за пускане на два допълнителни блока на АЕЦ «Козлодуй» - от спрените 4 блока само 2 са извадени от експлоатация, а също така има готовност за построяване на 7 и 8 блок на АЕЦ «Козлодуй», което ще бъде в пъти по-евтино, по-бързо и по-ефективно съответно, ако усилията се насочат към намиране на инвестиции за АЕЦ «Козлодуй», вместо за построяване на АЕЦ «Белене».


Централата в Козлодуй в момента притежава половината от необходимата площ за построяване на тези блокове, освен това в момента в централата има изградена инфраструктура, която може да обслужи новите мощности според доклад на главния инженер на АЕЦ «Козлодуй», изнесен по време на международната конференция на "Булатом” преди около седмица;
2. Проектът АЕЦ „Белене” е икономически неефективен, няма ясни пазари, за които бихме могли да изнасяме произведеното електричество, така че България няма да реализира печалба.

Много от съседните страни, които са считани за потенциални купувачи на произведената електроенергия в момента строят свои електроцентрали, и то – от по-висок клас от тази в Белене!


3. Технологията, която ще се използва, е остаряла и доказано опасна и вредна. На световно ниво се налагат все повече алтернативните източници за добив на енергия.В приетото през май ново енергийно законодателство в Европейския парламент се предвижда всички сгради, които ще се строят на територията на ЕС да се захранват до голяма степен от възобновяеми енергийни източници и да имат нулева консумация на енергия.
4. Площадки с инженерно-геоложки условия като тази на Белене са неблагоприятни за строителство на АЕЦ.

Територията Свищов - Белене - Никопол - Вранча е силно земетръсна зона, което прави построяването на АЕЦ там изключително рисковано за гражданите на България, а също така и на съседните ни и близки страни. Редно е да не забравяме Чернобил!5. Влизането в тежка зависимост от Русия, неясните преговори за заем от нея, липсата на прозрачност за това срещу какво точно би взела България този заем, липсата на обществен диалог и прозрачност при водените от министърът на икономиката Трайчо Трайков преговори и договорки по въпроса за АЕЦ „Белене” и за доставките на газ, сервилното държание от страна на българския президент, защитаващ по-скоро интересите на Русия, както и безпринципността и непоследователността на правителството по въпроса за строежа на Централата също са основания за това гражданското общество в България да НЕ подкрепи продължаването на строежа на АЕЦ «Белене».


6. В проекта за строеж на АЕЦ «Белене» не е предвидено изграждане на хранилищата, в които според европейските директиви България ще е длъжна да съхранява остъкления високорадиоактивен отпадък, който остава след преработката на ОЯГ (Отработило ядрено гориво)


7. Този вид Електроцентрали нямат бъдеще.

В момента България е притисната от ситуация, в която според евродиректива трябва да спре да вози в други страни ядрените си отпадъци още до края на настоящата година, докато на площадката на АЕЦ "Козлодуй" вече са се натрупали над 4600 касети с отработило ядрено гориво, а в същото време Русия иска да повиши таксите за приема на българските касети;

Факт е, че ако средствата, които българската държава е вложила досега в проекта «Белене», бяха използвани за инфраструктура, до момента ВСИЧКИ магистрали щяха да са завършени.Ако бяха използвани тези почти 2 млрд. за модернизиране или построяване на новите два блока в АЕЦ «Козлодуй» - в много по-кратки срокове можеше България да разполага с допълнителни енергийни мощности предлагащи електроенергия на приемливи цени.

Факт е също това, че т.нар. положителни резултати от изграждането на АЕЦ «Белене» биха били хипотетично такива, при условие че пренебрегнем непосредствените екологични рискове за България и единствено при
засилена зависимост от Русия.

Крайно време е като нация да вземем решение за посоката, която ще следваме – дали утъпканите и добре познати пътеки на ИЗТОК, които така и не ни изведоха до «светлото бъдеще» по време на 65 годишния експеримент в тази посока, или все пак ще поемем отговорността да бъдем равностоен партньор като страна в Европейския съюз.

Добре би било когато се взима това решение да мислим не просто за нашето и следващото поколения, а поне за няколко поколения напред – от посоката, която изберем днес ще зависи това къде ще стигнат децата на децата ни и техните внуци.

Ако все пак се построи АЕЦ «Белене», радиоактивните отпадъци ще трябва да се съхраняват повече от 100 000 години, така че те като «наследство» биха надживели в хиляди пъти животът на самата Централа.

Въпросът е – СТРУВА ЛИ СИ?