20 юни 2010

ЕТО ЗАЩО АЕЦ :БЕЛЕНЕ" НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СТРОИ ИЗОБЩО!
До момента в строежа на АЕЦ „Белене” са вложени повече от 2 млрд. евро, а инвестицията за цялостоното й изграждане ще достигне над 12 млрд. евро. В заложената сума обаче не са включени парите за изграждане на инфраструктура, нито за хранилище за отработеното ядрено гориво, охрана и поддръжка на такова.

АЕЦ Белене е един доказано ненужен мегапроект, който ще натовари България с още над 10 милиарда евро кредити и ще остави тонове високо радиоактивни отпадъци в наследство на поколенията за над 100 000 години.


Защо да не се строи АЕЦ „Белене”?1. За нуждите на вътрешното потребление на ток "Белене" не ни трябва.

Количеството електроенергия, която страната ни произвежда в момента покрива напълно нуждите на страната към този момент, дори повече от половината от произведената електроенергия се изнася за балкански страни.


Има възможност за пускане на два допълнителни блока на АЕЦ «Козлодуй» - от спрените 4 блока само 2 са извадени от експлоатация, а също така има готовност за построяване на 7 и 8 блок на АЕЦ «Козлодуй», което ще бъде в пъти по-евтино, по-бързо и по-ефективно съответно, ако усилията се насочат към намиране на инвестиции за АЕЦ «Козлодуй», вместо за построяване на АЕЦ «Белене».


Централата в Козлодуй в момента притежава половината от необходимата площ за построяване на тези блокове, освен това в момента в централата има изградена инфраструктура, която може да обслужи новите мощности според доклад на главния инженер на АЕЦ «Козлодуй», изнесен по време на международната конференция на "Булатом” преди около седмица;
2. Проектът АЕЦ „Белене” е икономически неефективен, няма ясни пазари, за които бихме могли да изнасяме произведеното електричество, така че България няма да реализира печалба.

Много от съседните страни, които са считани за потенциални купувачи на произведената електроенергия в момента строят свои електроцентрали, и то – от по-висок клас от тази в Белене!


3. Технологията, която ще се използва, е остаряла и доказано опасна и вредна. На световно ниво се налагат все повече алтернативните източници за добив на енергия.В приетото през май ново енергийно законодателство в Европейския парламент се предвижда всички сгради, които ще се строят на територията на ЕС да се захранват до голяма степен от възобновяеми енергийни източници и да имат нулева консумация на енергия.
4. Площадки с инженерно-геоложки условия като тази на Белене са неблагоприятни за строителство на АЕЦ.

Територията Свищов - Белене - Никопол - Вранча е силно земетръсна зона, което прави построяването на АЕЦ там изключително рисковано за гражданите на България, а също така и на съседните ни и близки страни. Редно е да не забравяме Чернобил!5. Влизането в тежка зависимост от Русия, неясните преговори за заем от нея, липсата на прозрачност за това срещу какво точно би взела България този заем, липсата на обществен диалог и прозрачност при водените от министърът на икономиката Трайчо Трайков преговори и договорки по въпроса за АЕЦ „Белене” и за доставките на газ, сервилното държание от страна на българския президент, защитаващ по-скоро интересите на Русия, както и безпринципността и непоследователността на правителството по въпроса за строежа на Централата също са основания за това гражданското общество в България да НЕ подкрепи продължаването на строежа на АЕЦ «Белене».


6. В проекта за строеж на АЕЦ «Белене» не е предвидено изграждане на хранилищата, в които според европейските директиви България ще е длъжна да съхранява остъкления високорадиоактивен отпадък, който остава след преработката на ОЯГ (Отработило ядрено гориво)


7. Този вид Електроцентрали нямат бъдеще.

В момента България е притисната от ситуация, в която според евродиректива трябва да спре да вози в други страни ядрените си отпадъци още до края на настоящата година, докато на площадката на АЕЦ "Козлодуй" вече са се натрупали над 4600 касети с отработило ядрено гориво, а в същото време Русия иска да повиши таксите за приема на българските касети;

Факт е, че ако средствата, които българската държава е вложила досега в проекта «Белене», бяха използвани за инфраструктура, до момента ВСИЧКИ магистрали щяха да са завършени.Ако бяха използвани тези почти 2 млрд. за модернизиране или построяване на новите два блока в АЕЦ «Козлодуй» - в много по-кратки срокове можеше България да разполага с допълнителни енергийни мощности предлагащи електроенергия на приемливи цени.

Факт е също това, че т.нар. положителни резултати от изграждането на АЕЦ «Белене» биха били хипотетично такива, при условие че пренебрегнем непосредствените екологични рискове за България и единствено при
засилена зависимост от Русия.

Крайно време е като нация да вземем решение за посоката, която ще следваме – дали утъпканите и добре познати пътеки на ИЗТОК, които така и не ни изведоха до «светлото бъдеще» по време на 65 годишния експеримент в тази посока, или все пак ще поемем отговорността да бъдем равностоен партньор като страна в Европейския съюз.

Добре би било когато се взима това решение да мислим не просто за нашето и следващото поколения, а поне за няколко поколения напред – от посоката, която изберем днес ще зависи това къде ще стигнат децата на децата ни и техните внуци.

Ако все пак се построи АЕЦ «Белене», радиоактивните отпадъци ще трябва да се съхраняват повече от 100 000 години, така че те като «наследство» биха надживели в хиляди пъти животът на самата Централа.

Въпросът е – СТРУВА ЛИ СИ?


Няма коментари: