27 февруари 2008

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА НЕ ПРИКЛЮЧВА С ДАВАНЕТО НА ПАРИ


"Победи себе си!"

В началото на 2007 година започнахме да работим с децата от Дома за деца, лишени от родителска грижа в кв. Драгалевци. През месец октомври разширихме дейността в помощ на сираци като включихме и Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи в с.Доганово, община Елин Пелин.
Една от причините да изберем този дом е, че децата от Драгалевци след навършване на 7-годишна възраст биват изпращани в Дома в Доганово. Това ни дава възможност за по-цялостна работа с тях, доразвивайки вече изградения контакт с нас. Г-н Емил Дунчев, директор на Дома ни даде пълен достъп, а възпитателите ни приемат като част от екипа.
Децата, настанени в Дома в Доганово са на възраст от седем до 18 години. Отделихме доста време, за да решим как да им помогнем по най-адекватния начин. Нашата стратегия беше да се свържем първо с тях и да разберем от какво точно имат нужда, а след това да намерим и начин как да снабдим тези нужди. Като начало избрахме да помагаме на децата с домашните, с професионално ориентиране, психологически тренинги и изграждане на навици, необходими за бъдещото им напускане на институцията и реализирането им като пълноценни личности в обществото.
Стартирахме проект-игра „Победи себе си!"
Тази игра има за цел да предизвика децата не толкова към състезание помежду им, колкото към полагане на усилия да подобрят собствените си резултати в конкретни области, в които са слаби и имат нужда от развитие. Целта на играта е да отчете напредъка им в тези области, които са трудни за индивида. Някои от тях са: успехът в училище, дисциплината в дома, личната хигиена, отношението към другите деца, инициативността и творческите изяви в различни форми. Децата са наясно, че няма да бъдат оценявани просто отличниците и тези, които винаги са по-добри, а че ще бъдат възнаградени положените усилия и подобряването на личните резултати. Това условие е справедливо, тъй като взема предвид различната предистория на децата и техния произход. Например някои от тях са живели на улицата до 9-14-годишна възраст и никога не са имали стая, която да подреждат, никога не са ходили на училище, а отношенията им с другите са били въпрос на оцеляване...
Играта продължава през цялата учебна година и завършва с тържество и награждаване на децата, показали най-голямо старание и напредък. При оценяването вземаме мнението на класните ръководители, на възпитателите и на приятели. Награждаването е веднъж след края на първия учебен срок и още веднъж в края на учебната година.
Стартирахме играта през януари 2008. На 11.02.08г. имахме първото тържество и победители, които получиха своите награди - MP3 плеъри, козметика, професионални аксесоари за рисуване и керамика, пъзели и поощрителни награди за тези, които са положили особено усърдие.
За закупуването на наградите и организирането на тържеството ни помогнаха фирми и организации, както и Християнски център «Прелом». Специални гости на тържеството бяха група БТР, които пяха и раздадоха част от наградите. За забавлението и почeрпката на децата се погрижиха аниматорите от Нинджа парти. Децата от Дома опитаха всичко: танците в дискотеката, забавните игри, моделирането и рисуването на лица.
Тържеството отбеляза края на първия срок и началото на втория... Сега децата знаят, че да положиш усилия си струва, понеже за края на учебната година тържеството ще е още по-голямо и наградите ще си заслужават още повече.
Помощта, с която сме се ангажирали пред Ръковоството на Дома и от която имаме нужда е в две направления:
1. Доброволна помощ.
Практичната помощ на доброволците ще се състои в това да сътрудничат на педагозите и психолозите за осъществяване на урока или дискусията, да работят индивидуално с някои от децата също както родители помагат на детето си без да са професионалисти, да участват в различните мероприятия, които ще организираме.
Ако искате да се включите като доброволец не е необходимо да идвате всеки път с нас. Може да ни се обадите или пишете на адрес: pobedisebesi@abv.bg като посочите колко часа доброволна помощ седмично имате възможност да отделите за Дома.
2. Професионална помощ.
За да помагаме на децата, има нужда от:
- педагози (начален, среден и горен курс), които да дават консултации на малки групи от деца със сходни проблеми или на една възраст. В бъдеще тези уроци ще се заплащат.
- психолози, които да организират и провеждат дискусии с малки групи деца по важни за израстването им въпроси и тренинги, които да им помогнат да преодолеят миналото си. Да изградят в тях правилно отношение към другите хора и света, както и способност да се справят с трудности и кризи, с които неминуемо ще се сблъскат на по-късен етап.
Нуждаем се от спонсори и партньори. Засега имаме някакви контакти и връзки с такива хора и организации, но ние искаме този проект да е пилотното издание и след като натрупаме опита и връзките, да можем да го приложим във всеки дом в страната.
Очакваме вашето активно участие, защото вярваме, че това е дело, което си заслужава и ще намери подкрепа в лицето на всеки здравомислещ и оценяващ себе си като фактор на промяна в тази нация човек. Нужни са ни сериозни и отговорни хора!
За контакти:
Георги Александров, info@georgealex.net
Гергана Гергова, daughter2@abv.bg

Няма коментари: