27 август 2009

ВЯРВАМ В ЧУДЕСААААААААА

ИСАЯ 53гл.:

1 Кой е повярвал известието ни? И на кого се е открила мишцата Господна?
2 Защото израсна пред Него като отрасъл, И като корен от суха земя; Нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме, Нито красота та да Го желаем.
3 Той беше презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; И, както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе, и за нищо не Го счетохме.
4 Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.
5 Но Той беше наранен заради нашите престъпления, бит беше заради нашите беззакония; На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме.
6 Всички ние се заблудихме както овце, отбихме се всеки в своя път; И Господ сложи върху Него беззаконието на всички ни.
7 Той беше угнетяван, но смири Себе Си и не отвори устата Си; Както агне водено на клане, и както овца, която пред стригачите си не издава глас, така Той не отвори устата Си.
8 Чрез угнетителен съд беше грабнат; А кой от Неговия род разсъждаваше, че беше отсечен отсред земята на живите поради престъплението на Моите люде, върху които трябваше да падне ударът?
9 И определиха гроба Му между злодеите, но по смъртта Му при богатия; Защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата Му.
10 Но Господ благоволи Той да бъде бит, предаде Го на печал; Когато направи душата Му принос за грях, Ще види потомството, ще продължи дните Си, и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.
11 Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити; Праведният Ми Служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, И Той ще се натовари с беззаконията им.
12 Затова ще Му определя дял между великите и Той ще раздели победа/печалба със силните, защото изложи душата Си на смърт и към престъпници беше причислен и защото взе на Себе Си греховете на мнозина, и ходатайства за престъпниците.

ДА! Аз вярвам именно в този Исус - за Който е пророкувал Исая векове по-рано. Вярвам, че Той е Месията, Който понесе наказанието, което ние заслужавахме, а заедно с него и всичките ни "скърби", "печал", болести и т.н. Вярвам, че с Неговите рани ние сме изцелени и оправдани..
ЕТО ЗАЩО ВЯРВАМ В ЧУДЕСА!!
ЗАЩОТО МОЯТ БОГ Е ЖИВ И РЕАЛЕН :))) И безкрайно любящ!

Няма коментари: