10 март 2010

КОГАТО ЗАКОНОДАТЕЛЯТ НЕ СПАЗВА ЗАКОНИТЕ

Днес изведнъж ЗЕС се появи ОТНОВО в програмата на Народното събрание - седмици след окончателното му гласуване и не особено вдъхващ доверие вид...

Разумната реакция, естествено, е да отидеш в "законодателство", да намериш законопроекта и да го изтеглиш, за да разбереш за какво иде реч. Да, ама - не! Няма качен текст... Иначе разбираш, че въпросният законопроект е от 28 декември миналата година и че вече е минал през комисията и влиза за 1-во четене в пленарна зала..

Какво правиш в този момент? Обаждаш се в НС и искаш информация..
И в типично комедиантския стил на управление от там ти отговарят, че да, нов проект е, ама го няма качен в нета, защото.... ДИСКЕТАТА СЕ Е СЧУПИЛА!

Логичния въпрос е: АБЕ, ХОРА, КОЙ РАБОТИ ОЩЕ С ДИСКЕТИ БЕ..?!!!

Естествено това, че ДИСКЕТАТА се е счупила не може да е оправдание законопроектът да не се появи на страницата на НС в следващите 2 месеца, понеже според Закона за нормативните актове:

Чл. 26. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

(1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Същото нарушение бяха направили със ЗИД на ЗСММ (Закона за протестите).

Е, как така приемат закон, нарушавайки друг закон?

Какви санкции има при нарушаване на Закона за Нормативните Актове и кой поема отговорността?

Струва ли ви се приемливо обяснението, че текстът липсва, понеже "дискетата се е счупила"?!!!!!!!!

Ако законодателната власт в БГ не спазва законите, откъде накъде ще има моралното право да създава закони и да иска обществото да ги спазва или да ви има доверие?

В Конституцията на РБ - чл.4, ал.2 изрично е записано, че "Република България създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество." - част от тези условия е именно достъпът до информация!

Допускането и повтаряемостта на това нарушение на ЗНА може спокойно да бъде тълкувано като умишлено скриване на информация от гражданското общество и осуетяване на общественото обсъждане!

А това е белег ...е, не за демокрация, определено - нарича се по-скоро тоталитаризъм, диктат...нещо от сорта!

ПП
В крайна сметка, добре че някой усложливо е публикувал в интернет телефоните на управляващите, та поискахме информация "от източника" - оказа се, че този ЗЕС няма нищо общо със следенето и подслушването... Но какво от това? Пак сме свидетели на неглижирането на закони и наредби от страна на ... законодателите!!

Няма коментари: