27 април 2010

ЕДНО КРАТКО ИЗСЛЕДВАНЕ


Това изследване е част от от изпитите ми в магистърска програма Реторика в СУ.
Представлява няколко въпроса, на които ще съм ви благодарна да отговорите. Можете да го направите на e-mail: daughter@mail.bg или просто в коментарите под публикацията :)

Tук НЯМА верни и грешни отговори - идеята е да се видят различните субективни възприятия на значението на посочените понятия.

Тематиката е целенасочено избрана от мен, както не е трудно да се досетите :)

Ето и въпросите:

ИМЕ:............
ВЪЗРАСТ:...........
ОБРАЗОВАНИЕ:...........


1. Обяснете по свой начин значението на понятието "ПОЛИТИКА":
................................
1.1 Напишете няколко синонима на "ПОЛИТИКА":
................................
1.2 Какво е противоположно на "ПОЛИТИКА" според вас?
................................

2. Обяснете по свой начин значението на понятието "ИСТИНА".
................................
2.1 Напишете няколко синонима на "ИСТИНА".
................................
2.2 Какво е противоположно на "ИСТИНА" според вас?
................................

3. Обяснете по свой начин значението на понятието "МНЕНИЕ".
................................
3.1 Напишете няколко синонима на "МНЕНИЕ".
................................
3.2 Какво е противоположно на "МНЕНИЕ" според вас?
.................................

4. Обяснете по свой начин значението на понятието "МОРАЛ".
................................
4.1 Напишете няколко синонима на "МОРАЛ".
.................................
4.2 Какво е противоположно на "МОРАЛ" според вас?
.................................


5. Как си взаимодействат "ПОЛИТИКА", "ИСТИНА, "МОРАЛ" и "МНЕНИЕ" в контекста на Българската действителност според Вас?
...............................................................................................................Няма коментари: