01 февруари 2010

ПРОТЕСТИТЕ - В РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, ВМЕСТО В УВЕДОМИТЕЛЕН

Нещо, за което не чух много да се говори, а определено ми се струва много скандално в приетия на 21-ви януари Закон за протестите.

А именно - че в този си вид, в който беше приет, той вече нямаше да е в УВЕДОМИТЕЛЕН режим, а в РАЗРЕШИТЕЛЕН.

Ето това е чл.12, ал.5 в ЗСММ преди измененията:
(5) Когато органът по предходната алинея не се произнесе в определения срок, събранието, митингът или манифестацията може да се проведат.

А в новоприетият от ГЕРБ закон алинея 5 се изменя така:
„ (5) За провеждането или непровеждането на събранието, митинга
или манифестацията, кметът на общината, съответно кметът на кметството
уведомява незабавно компетентните органи на Министерство на
вътрешните работи.”


С други думи - трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да има писмено разрешение за провеждане на протеста, и то - доставено по административен път от кмета до МВР.

Ако кметът НЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ, мълчанието дефакто се счита за отказ. Но някъде да виждате срокове, които да удостоверяват, че с изтичането им, мълчанието е равносилно на отказ?

А как точно да обжалва един организатор мълчалив отказ за провеждане на протест?

В ал. 3 на същия член се казва, че
(3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването

И именно за ТАЗИ писмена, мотивирана забрана, получена до 24 часа от подаване на уведомлението забрана се говори в ал.4 и се дава възможност за обжалване пред съответния административен съд в срок от 3 дни от получаването и, като съда е длъжен да се произнесе до 24 часа...

Нищо не се казва за обжалване на мълчалив отказ... Но факт е, че алинеята, която ясно даваше правото при мълчание от страна на кмета да се проведе протеста е тотално видоизменена и вече предполага задължително писмено разрешение...

Няма коментари: