22 януари 2012

(НЯМА) ПОЛИЦЕЙСКО НАСИЛИЕ..?!Във връзка с поредния случай на полицейски произвол и насилие спрямо семейство Начкови, на който станахме свидетели на 21 януари, смятам, че призивът към г-н Цветанов да подаде своята оставка е напълно уместен!

Подаването на оставка е логично следствие, след като подчиненото на г-н Цветанов МВР продължава да демонстрира своята неспособност да се справи с престъпността в България, но за сметка на неразкритите убийства, отвличания и неадекватните разследвания по тях, МВР показва все повече склонност да използва прекомерна сила срещу гражданите, които би следвало да пази, нарушавайки човешките и гражданските им права.

В конкретния случай със сем. Начкови спецчастите от ГДБОП са преминали всякакви граници като съпрузите са били бити, не им е дадено веднага обяснение защо са задържани, не е спазено изискването по чл. 73 от Закона за МВР преди използване на помощни средства, в случая белезници, да бъде отправено предупреждение.

Семейството е държано отвън, пред дома им, в снега, докато спец-частите са нахълтали вътре за извършване на обиск, въпреки изричното указание в чл.71 от Закона за МВР, според което полицаите не са можели да извършат обиск в помещението в отсъствието на собствениците.

Домът им е разбит и потрошен, въпреки, че семейството е пожелало да предостави пълно съдействие на полицаите при провеждане на обиска. В Чл. 72. Ал (1) от Закона за МВР се казва, че „при изпълнение на служебните си задължения полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства само, ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин”, само че „силите на реда” дори не са опитали „друг начин”!

И въпреки, че в къщата не е намерено нищо, което да дава законово основание за арест – двамата са били демонстративно арестувани и отведени във 2-ро районно управление, макар според член 65, ал.2 от Закона за МВР полицейските органи да са длъжни „незабавно да освободят лицето, ако основанието за задържането е отпаднало.”

В крайна сметка цялото семейство е било подложено на психически тормоз и на унижение пред съседите и близките им.

Напомням, че според Закона за МВР - дейността на МВР се осъществява въз основа на зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство; а според чл.70 , ал.3 „Обискът и проверката на вещи и превозни средства се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите”.

Неслучаен е и паралелът, който се прави между тази показна акция на МВР и фактът, че дъщерята на потърпевшите е създател на ФБ-групата „Аз НЯМА да гласувам за Бойко Борисов и ГЕРБ!”, макар и да се отрича такава връзка, действията на МВР дават основание на всеки несъгласен с управляващите да „има едно наум” при изразяването на своята позиция. Което ни връща с няколко десетилетия назад – във време, в което един разказан виц срещу властта можеше да доведе до твоето изчезване и „превъзпитание” в някой „трудов” лагер! "Превъзпитание до смърт"!

В крайна сметка, с така работещи "служби за сигурност", най-естественото нещо е да започнеш да се питаш "кога ли ще цъфнат и на моята врата?". Но мисля, че това вече сме го минали и мястото на подобна диктатура чрез страх е в страниците на историята, погребана в миналото. Аз не искам да живея в страх! Аз ОТКАЗВАМ да живея в страх!
Затова: ИСКАМ ОСТАВКАТА НА ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ОТ ВСИЧКИ ЗАЕМАНИ ОТ НЕГО ДЪРЖАВНИ ПОСТОВЕ!
И освен това - настоявам случаите с полицейско насилие да бъдат сериозно проверени, а виновните - наказани на свой ред!

Няма коментари: